تعبیر خواب مار + تعبیر خواب حمله مار به انسان و کشتن مار و مار رنگی

تعبیر خواب مار , خواب ، خواب دیدن و تعبیر خواب جزء جدایی ناپذیر زندگی مان هستند و همیشه از ابتدای زندگى تا پایان آن ، همیشه همراهمان هستند. پس لازم است که در مورد خواب و تعبیر خواب آگاه باشیم و با دانسته هایى که از طریق قرآن ، روایات ، سیره امامان(ع ) و گفتار روانکاوان کسب می کنیم این هدف را دنبال کنیم. اگر در رابطه با مار خواب دیده اید در این مطلب تعبیر خواب مار را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب حمله مار به انسان,تعبیر خواب کشتن مار,تعبیر خواب رنگی,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مار سمی,تعبیر خواب مار ترسناک,تعبیر خواب کامل

 

تعبیر خواب مار بزرگ سیاه

 

تعبیر خواب مار شما به رنگ، شکل، حالت و اندازه مار بستگی دارد. مار، خطر یا دشمن خانگیست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید.

 

تعبیر خواب مار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که شما از وجودش بی خبرید. در افسانه‌ها گفته‌اند که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم. این موجود دل فریب می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

 

تعبیر خواب مار و خیره شدن به مار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید ، در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

 

تعبیر خواب مار و کشتن مار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید ، اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

 

تعبیر خواب مار به روایت امام صادق (ع) : دشمن مخفی ، زندگانی ، سلامتی ، پادشاهی ، سپه سالاری، کامیابی، زن ، خواسته و مراد، پسر، سیل

 

تعبیر خواب مار به روایت ابن سیرین :  تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

 

تعبیر خواب جنگیدن با مار

 

ابن سیرین می گوید ، اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، به این معنی است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مارغلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی. اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.